background image
De patiŽnt kan zich niet of onvoldoende
via gesproken of geschreven taal
communicatief duidelijk maken. Hij is
met andere woorden onverstaanbaar.
Het is belangrijk zo snel mogelijk een
manier te vinden waardoor de patiŽnt
zich verstaanbaar kan maken.
Stel indien mogelijk vooraf een
samen.