background image
Kijk naar de persoon met wie je spreekt. Dit lijkt
heel logisch, maar als de communicatie moeilijk
verloopt gaat het soms hier al mis.
Ondersteun wat je zegt met lichaamstaal, mimiek en
gewone gebaren. Overdrijf hier niet in.
Stel ja/nee vragen en observeer hoe deze persoon
,,ja en ,,nee uitdrukt.
Maak de omgeving zo rustig mogelijk, zodat je je
kunt concentreren op het gesprek.
Wees niet bang om te vragen "Bedoel je..." of "Kan
je dat nog eens zeggen aub?" als je iets niet
begrijpt.
Sommige personen die ondersteunde communicatie
gebruiken, geraken snel vermoeid. Maak tijd voor
rustmomenten.
37