background image
Kan deze persoon nog pen en papier gebruiken? Zonder te grote inspanning? Leesbaar? Gebruik
dan zeker pen en papier, mogelijk in combinatie met andere hulpmiddelen.

Denk er aan dat zowel die ,,pen als het ,,papier heel erg verschillend kunnen zijn. Sommige
personen gebruiken graag een kleine blocnote, andere hebben liever een groter blad. Sommige
verkiezen lijntjespapier, andere net niet.

De juiste keuze van de pen kan het succes van deze werkwijze bepalen. Ook hier is ruime
variatie mogelijk: van een klein potloodje tot een dikke stift waarmee de persoon woorden
schrijft in grote drukletters.
Pen en papier
6