background image
Ze bestaat nog steeds, de toverlei waarop je met een plastic schrijfstokje woorden schrijft en
die woorden vervolgens met één beweging kunt afvegen.

Personen die met pen en papier kunnen werken, verkiezen soms eerder een klein whiteboard
om zich duidelijk te maken.

Deze hulpmiddelen bieden voordelen ten opzichte van pen en papier.

Heb je geen klein whiteboard? Lamineer een leeg vel papier. Als je hierop schrijft met een
whiteboard marker kan je dit nadien afvegen met een droog doekje.
Toverlei, whiteboard
en gelamineerd papier
8