background image
Een letterkaart is een papier of kaart waarop alle letters van het alfabet staan. Deze letters
kan je aanwijzen om woorden en zinnen te spellen. Op een letterkaart kunnen de letters
alfabetisch staan, zoals op het toetsenbord van de computer of volgens het ENA-systeem (

Wie moeite heeft met wijzen kan hier
te werk gaan.

Met een letterkaart kan je elke mogelijke zin of woord communiceren. Om de communicatie te
vergemakkelijken, kun je ook enkele veelgebruikte woorden of zinnen op de letterkaart
aanbrengen (bijvoorbeeld ja, nee, "wat zegt u?", ...). Gebruik hiervoor eventueel de
achterkant van de letterkaart.
ABC-letterkaart
12