background image
Een ENA-letterkaart is een variant op de alfabetische letterkaart. De indeling volgens het ENA-
systeem is uitgewerkt om
vlot te communiceren via een letterkaart. De letters die je
het meest nodig hebt, zijn zo geordend dat je niet veel stappen moet nemen om ze te kunnen
selecteren.

Met een letterkaart kan elke mogelijke zin of woord gecommuniceerd worden. Om de
communicatie te vergemakkelijken kan je ook enkele veelgebruikte woorden of zinnen
aanbrengen (bijvoorbeeld ja, nee, ,,ik lig niet goed...)
ENA-letterkaart
14