background image
Dit is de bedieningswijze die men vaak spontaan gebruikt als de persoon niet zelf kan
aanduiden met zijn hand.

De verpleger of het familielid toont een aanwijskaart en vraagt om ,,ja of ,,nee aan te geven
terwijl die kaart rij per rij wordt afgegaan. Als iemand niet kan spreken kan 'ja' of 'nee' ook
door een gebaar, knipperen met de ogen,een geluid of de kijkrichting aangegeven worden.

Bijvoorbeeld bij een letterkaart: is het de eerste rij (nee), tweede rij (nee), derde rij (ja),
eerste letter (nee), tweede letter (nee), derde letter (ja). Zo wordt voor elke letter of
afbeelding de kaart of lijst al ,,scannend afgegaan.
.
Bedieningsmogelijkheden:
Scannend communiceren
20