background image


op deze manier kan met een minimum aan beweging een grote
tot onbeperkte woordenschat aangeboden worden
een trage manier om te communiceren
vermoeiend voor de patiënt
noteer op papier welke letters reeds aangeduid zijn. Bevestig
steeds door de letter luidop te noemen
je kan ook verschillende aanwijskaarten tonen om op deze
manier één te kiezen
Nood aan meer informatie? Je logopedist of
helpt je verder
21