background image
Een laserpointer kan je in je hand houden, om aan te wijzen. Een laserpointer kan met een
hoofdband gebruikt worden om via hoofdbeweging te communiceren. Op deze manier kan met
een minimale inspanning gecommuniceerd worden.

Met het laserlampje kan je op een kaart het gewenste aanduiden. Dit kan een letter zijn, maar
ook een afbeelding of foto.
Bedieningsmogelijkheden:
De laserpointer
22