background image


kost weinig inspanning om te hanteren
kan je op verschillende manieren bevestigen
accurate aanduiding
een laserpointer heeft meestal een drukknopje dat ingedrukt
moet worden
gebruik een hoofdband wanneer de handen niet kunnen bewegen
Nood aan meer informatie? Je ergotherapeut of
helpt je verder
23