background image
dit is een waardevol hulpmiddel om de communicatie met
verschillende verplegers uniform te ondersteunen
je leert letten op kleine communicatieve signalen
bij het noteren moet je erg eenduidig zijn
geluiden en mimiek beschrijven is niet eenvoudig
spreek af dat één persoon verantwoordelijk is voor de
signalenkaart van een patiënt
Nood aan meer informatie? Je logopedist of
helpt je verder
25