background image
Stel je eens voor, je begrijpt alles wat er tegen je gezegd wordt. Het lukt je echter niet om
hierop te reageren. Zou het dan niet al een geweldig goed begin zijn als je samen met je
omgeving tot een duidelijke ja en nee zou kunnen komen?

Het is van groot belang om samen een duidelijk en eenduidig signaal af te spreken. Het
afgesproken signaal moet voor de patiënt slechts een minimale inspanning vergen.

Je kan bijvoorbeeld één of twee keer knipperen met je ogen. Of bevestig de woorden ,,ja en
,,nee aan het voeteneinde van het bed. Je kan dan links en rechts kijken om te antwoorden op
vragen.
Ja/Nee
6