background image

digitale foto's zijn snel genomen
digitale foto's kan je gemakkelijk doorgeven
digitale foto's zijn relatief eenvoudig te bewerken
soms bevat een foto teveel details en is het beter om met
pictogrammen te werken (zie volgende pagina)
online vind je vele bruikbare foto's, let echter wel op met
gebruiksrechten
plaats namen bij foto's, zo benoemt iedereen de foto op dezelfde
manier

Nood aan meer informatie? Je logopedist of
helpt je verder
Betrek de familie bij het verzamelen van foto's, zij hebben mogelijk al heel wat digitale foto's
19