background image

pictogrammen zijn abstracter dan fotos en ook minder eigen aan
de patiŽnt. Hierdoor zijn ze breder inzetbaar
pictogrammen kunnen gebruikt worden waar taal niet begrepen
wordt
voor sommige mensen zijn pictogrammen te abstract en is het
beter om met fotos te werken
online vindt je veel pictogrammen en afbeeldingen, let echter wel
op met gebruiksrechten
plaats namen bij pictogrammen, zo benoemt iedereen de picto op
dezelfde manierNood aan meer informatie? Je logopedist of
helpt je verder
21