background image


per persoon gemakkelijk aan te passen
het maken van een aanwijskaart kost relatief weinig tijd
goedkoop
een aanwijskaart biedt maar een beperkte woordenschat aan
per persoon aanpassen vraagt meer tijd
lamineer een aanwijskaart om ze tegen kreuken en spetters te
beschermen
merk je dat er een afbeelding niet aanslaat? Druk een nieuwe af
en kleef die erover
10 aanwijskaarten grootte A4 naar keuze (picto, woorden, ...), 10
te bestellen via
Wijzen,
Nood aan meer informatie bij het invullen? Je logopedist of
helpt je verder
Meer informatie over de bediening? Je ergotherapeut of
helpt je verder
23