background image
Dit zijn communicatieboeken die ondersteunen bij het structureren van een gesprek.

Deze boekjes zijn onderverdeeld in categorieŽn wat het opzoeken vereenvoudigt. Het kan soms
handig zijn om een gesprek te voeren met ondersteuning van een overzichtsblad waarop de
verschillende categorieŽn vermeld staan.
De categorieŽn zijn geselecteerd op gebruik in het dagelijkse leven.

De meeste van deze communicatieboeken maken gebruik van de combinatie van een
geschreven woord met een afbeelding.

Bij een communicatieboekje met ringen is het eenvoudig om er eigen materiaal aan toe te
voegen.
Gespreks- en taalzakboeken
28