background image
Een placemat met woorden, pictogrammen, afbeeldingen of fotos gebruik je als hulpmiddel in
tafelgebonden situaties.

Zo kan je bijvoorbeeld een placemat uitwerken voor de ontbijttafel. Het voordeel ten opzichte
van een aanwijskaart, is dat een placemat geen extra ruimte inneemt. De boodschappen
worden rondom het bord en bestek geplaatst.

Pas een bestaande placemat aan of lamineer een A3 papier. Je kan een placemat erg
persoonlijk maken of eerder algemeen houden.
Placemat met symbolen
30