background image
Voor sommige mensen met cognitieve beperkingen zijn fotos en pictogrammen allebei te
abstract. Zij hebben een concrete verwijzer nodig om te begrijpen waar het over gaat. Toon
bijvoorbeeld een rolletje wc papier om aan te geven dat de persoon naar toilet moet gaan.

Door verschillende voorwerpen in een volgorde aan te bieden (door ze bijvoorbeeld op
verschillende schabben van een kast te leggen) kan je op die manier een gestructureerd
dagverloop aanbieden.
Concrete verwijzers
34