background image
Alternatieve bediening
Een muis is moeilijk te gebruiken op de lakens.
Zelfs met een plankje eronder durft ze bij het
klikken wel eens verschuiven. Een toetsenbord
kan soms te ingewikkeld en onduidelijk zijn.
Om verschillende redenen kan een muis- of
toetsenbordalternatief wenselijk zijn.
Typen op een laptop op bed brengt vaak extra moeilijkheden en
denkwerk met zich mee.

Waar plaats je de laptop rekening houdend met de veiligheid,
bereikbaarheid, zichtbaarheid van het scherm, ...? Bedienen
met één of met twee handen?

Heel wat moeilijkheden zijn op te lossen door het aansluiten
van een externe, eventuele draadloze muis en toetsenbord. Dit
is op elke laptop mogelijk en vraagt slecht een kleine
investering.
Toegankelijkheidstips computer
42