background image

Wenst u een aantal van de hulpmiddelen uit de EHBC-brochures eens
zelf vast te nemen, te bekijken, kritisch te beoordelen? Zo weet u nog beter welke
hulpmiddelen er bestaan en welke mogelijkheden er zijn.
Modem heeft voor u een vorming uitgewerkt waar u op korte tijd de hulpmiddelen
getoond worden. Daarbovenop geven we nog heel wat praktische informatie.
Modem kan ook een vorming op maat voorzien over dit of een ander thema,
aangepast aan uw wensen. Zo kan de vorming het best worden afgestemd op uw
doelpubliek en op uw noden.
Een vorming organiseren we in de lokalen van Modem in Wilrijk of op verplaatsing.
Lezingen kunnen voor grote groepen, praktische workshops worden beperkt tot 20
deelnemers.
Modem heeft elk jaar ook een vast vormingsaanbod dat u kan raadplegen op
Vraag vrijblijvend informatie en prijzen:
Vorming
50