background image
Gebaren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de verbale communicatie. Door
verschillende communicatiekanalen (tekenen, afbeeldingen, gebaren, ...) te gebruiken wordt
de kans groter dat de boodschap begrepen wordt.

Gebaren kunnen sleutelwoorden zeker ondersteunen. Er zijn al heel wat gebaren die
wijdverspreid en algemeen gekend zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens na hoe je iemand zou
gebaren dat iets goed of niet goed is.

Daarnaast bestaan er nog verschillende soorten gebaren die vastliggen volgens afspraken:
Vlaamse gebarentaal, SMOG, ...
Gebaren
8