background image
Er bestaan kant-en-klare vragenlijsten voor ziekenhuissituaties die de communicatie kunnen
vereenvoudigen. Deze vragenlijsten zijn zo opgebouwd om snel en efficiŽnt het onderwerp van
gesprek te achterhalen.

Wanneer het onderwerp waarover de persoon iets wil vertellen niet duidelijk is, kun je deze
gebruiken.

Door deze vragenlijst gaat men steeds op dezelfde wijze de mogelijke onderwerpen aanbieden.
Door regelmatig en consequent deze lijst te hanteren zal het gebruik na enige tijd ook vlotter
verlopen.

Gebruik veel mimiek en gebaren bij het stellen van je vraag. Wanneer de vraag nog niet
begrepen wordt, kun je eventueel afbeeldingen gebruiken om deze te verduidelijken.
Systematische vragenlijst
10