background image
Gebaren gebruik je ter ondersteuning van de verbale communicatie. Door verschillende
communicatiekanalen (tekenen, afbeeldingen, gebaren, ...) te gebruiken vergroot je de kans
dat men de boodschap begrijpt.

Het loont gebruik te maken van gebaren bij de sleutelwoorden. Er zijn al heel wat gebaren die
wijdverspreid en algemeen gekend zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens na hoe je iemand zou
gebaren dat iets goed of niet goed is.

Daarnaast bestaan er nog verschillende soorten gebaren die vastliggen volgens afspraken:
Vlaamse gebarentaal, SMOG, ...
Gebaren
12