background image

altijd voorhanden
geen extra hulpmiddel nodig
een gebaar is vluchtig
sommige gebaren worden niet door iedereen begrepen
de 'gebarentalen' moeten aangeleerd worden
noteer eventueel enkele
op een
blad dat op een zichtbare plek ligt

Nood aan meer informatie? Je logopedist of
helpt je verder
13