background image
De patiŽnt is motorisch beperkt.
Aanwijzen is niet altijd mogelijk en in
sommige gevallen kan hij het hoofd niet
bewegen.
De patiŽnt heeft aanpassingen nodig om
verbale en/of geschreven informatie te
begrijpen.
Letterherkenning en taalbegrip zijn vaak
zo gestoord dat hij deze niet kan
gebruiken.
Er zal heel wat ondersteuning en begrip
van de omgeving nodig zijn.
Gespecialiseerde begeleiding is hier bijna
elke keer noodzakelijk en dient zo snel
mogelijk ingeschakeld te worden.