background image
Voor sommige mensen met cognitieve beperkingen zijn foto's en pictogrammen te abstract. Zij
hebben een concrete verwijzer nodig om te begrijpen waar het over gaat. Toon bijvoorbeeld
een rolletje wc papier om aan te geven dat de persoon naar toilet moet gaan.

Door verschillende voorwerpen in volgorde aan te bieden (door ze bijvoorbeeld op verschillende
schabben van een kast te leggen) kun je op die manier een gestructureerd dagverloop
aanbieden.
Concrete verwijzers
26