background image
Dit is de bedieningswijze die men dikwijls spontaan gebruikt als de persoon niet zelf kan
aanduiden met zijn hand.

De verpleger of het familielid toont een aanwijskaart en vraagt om `ja' of `nee' aan te geven
terwijl die kaart rij per rij wordt afgegaan. Als iemand niet kan spreken kan 'ja' of 'nee' ook
door een gebaar, knipperen met de ogen,een geluid of de kijkrichting aangegeven worden.

Bijvoorbeeld bij een aanwijskaart: is het de eerste rij (nee), tweede rij (nee), derde rij (ja),
eerste prent (nee), tweede prent (nee), derde prent (ja). Zo wordt voor elke afbeelding of
letter de kaart of lijst al `scannend' afgegaan.
Bedieningsmogelijkheden:
Scannend communiceren
28