background image
Modem
Adviesentrum communicatie- en computer hulpmiddelen
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
03 820 63 50
Zeg-nu-zelf Netwerk
Het samenwerkingsverband wil de markt van
hulpmiddelen en de noden van de individuele gebruiker
beter op elkaar afstemmen. Een dynamisch en
vraaggestuurd hulpmiddelenbeleid is hiervoor een
cruciale hefboom.