background image


kost weinig inspanning om te hanteren
accurate aanduiding
een laserpointer heeft meestal een drukknopje dat blijvend
ingedrukt moet worden
gebruik een hoofdband wanneer de handen niet kunnen bewegen
Nood aan meer informatie? Je ergotherapeut of
helpt je verder
31