background image

Legende gebruikte symbolen

Naast dit symbool vind je een link naar een website waar
je het hulpmiddel online kan bestellen.
Sommige hulpmiddelen vragen om meer achtergrond-
informatie of een gebruikshandleiding. Waar nodig vind je
hier een document die deze informatie voorziet.
Wie liever zelf aan de slag gaat om een hulpmiddel uit te
werken, vindt hier de instructies.
Deze informatie kan je ook aan de omgeving van de
patiënt doorgeven.
Sommige hulpmiddelen kan je op meer dan één manier
bedienen. Hierbij een overzicht van mogelijkheden en
links naar informatie.
Bij de meeste hulpmiddelen is het nodig om eerst te
overleggen met de logopedist en/of ergotherapeut van het
ziekenhuis om het meest geschikte hulpmiddel in te
schakelen of uit te werken.