background image
Zeg-nu-zelf Netwerk
Het samenwerkingsverband wil de markt van
hulpmiddelen en de noden van de individuele gebruiker
beter op elkaar afstemmen. Een dynamisch en
vraaggestuurd hulpmiddelenbeleid is hiervoor een
cruciale hefboom.
Modem
Adviescentrum communicatie- en computer hulpmiddelen
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
03 820 63 50